Pas godt på vores ø

Øgruppen Ertholmene er fredet

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen   Ertholmene og omliggende søterritorium: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=48555

Alt på øerne er fredet; bygninger, natur, plante- og dyreliv.

Ved at følge retningslinjerne for færdsel på øerne er du med til at passe godt på den sårbare natur og de historiske værdier, så andre også kan få glæde af dem i mange år fremover. 

Færdselsregler 

- uddrag af fredningsbestemmelserne

  • Du må ikke færdes på fæstningsmure eller stengærder. De er bygget op af løse sten. Sten må ikke fjernes fra fæstningsmure eller stengærder.
  • Det er ikke tilladt at plukke blomster eller fjerne planter.
  • Af hensyn til øens ynglende fugle må hunde og katte ikke bringes i land.
  • I edderfuglenes yngletid fra 1. april – 15. juni er færdsel uden for murene ikke tilladt.
  • Telte må kun opslås på udpegede teltpladser.
  • Åben ild er kun tilladt på grill-plads på havnen og på grill-plads i Kongens Have, begge Christiansø.
  • Skoleklasser: Lærere skal følges med deres elever under hele opholdet.