Christiansø Støtteforening

Teamet bag Sommerkarneval 2014Støtteforeningen blev stiftet i 1938. Foreningens formål er at arbejde for øboernes vel i bred forstand. Det sker bl.a. gennem planlægning og gennemførelse af en række af øens traditionsbundne arrangementer. Derudover kan foreningen – efter ansøgning – give økonomisk støtte til initiativer, som fremmer øboernes trivsel.

Aktiviteter

Skt. Hans bal, TV2-koncert, sommerkarneval, børnekarneval, sommerbal, børnebanko, voksenbanko, efterårsbal, juletræstænding, juletræsfest, julebal, nytårsbal, vinterkarneval, pinsebal mm.

Besøg os på Facebook og hold dig orienteret om alle vores arrangementer.

 

Ja tak!

Der er altid brug for en ekstra hånd til de store arrangementer henover sommeren. Vi er derfor meget taknemmelige, når øboere, hytteboere, turister og venner af øen bakker op og tager en tørn, når vi fester på Månen.

 

Leje af Månen

Christiansø Støtteforening bestyrer forsamlingshuset Månen. Månen kan lånes/lejes af beboere og foreninger på Ertholmene til private fester uden kommercielt indhold eller til foreningsarrangementer.

Ønsker du at leje Månen, kan du kontakte formand Christian Gruvmark på +45 3071 8079.