Grøn Christiansø

Forsvarsministeriets grønne strategier

For perioden 2012 - 2015 har Forsvarsministeriet besluttet to grønne strategier:

  • Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi.
  • Forsvarsministeriets klima- og energistrategi.

Christiansø Administration skal arbejde efter de to strategier.

Med baggrund i Forsvarsministeriets klima- og energistrategi 2012-2015 har Christiansø Administration formuleret projekt Grøn Christiansø, der skal sikre øens miljø- og ressourcemæssige børedygtighed. Pojekt Grøn Christiansø omfatter 9 indsatser. Se herom i den gule boks.

 

9 indsatser

Projektet Grøn Christiansø omfatter i alt 9 indsatsområder:

  1. Certificering af ”Christiansø” som en kulturhistorisk naturpark.
  2. Etablering af vedvarende energi i 2 faser: Fase 1 med vind. Fase 2 med brint.
  3. Fortsat naturpleje for sikring af natur og fæstningsværker.
  4. Optimering af miljøforhold på grundlag af udført miljøkortlægning.
  5. Spildevand skal renses med ny teknologi.
  6. Gennemførelse af sidste fase af stabil drikkevandsforsyning.
  7. Optimering af affaldsbortskaffelse.
  8. Formidling af attraktionen ”Christiansø” i sammenhæng med Store Tårn.
 

Status på indsatser

Indsats 1: Naturpark
Christiansø er blevet godkendt som pilot-naturpark i august 2014. Arbejdet fortsætter med henblik på den egentlige udpegning efter konceptet for Danske Naturparker.

Indsats 2: Vedvarende energi
Omstilingen til vedvarende energi er tænkt i to faser med vindenergien som den helt afgørende energibærer til fremstilling af el. Vind-strømmen skal både anvendes direkte til el-forbrug, anvendes i fjernevarme-systemet ved opvarmning af vand og til fremstilling af brint på grundlag af vand. Grundlaget herfor er tilgængelighed af rigelig med billig el. 

På grund af øens fredningsbestemmelser er indsats 2 indtil videre sat på pause.

Indsats 3: Naturpleje
Naturplejeplan er udarbejdet og iværksættelsen af naturplejearbejdet er under udførelse via årlig kampagne. Plejeplanen dækker perioden 2009 - 2015. Plejeplanen skal derfor tages op til revision i løbet af 2015.

Indsats 4: Optimering af miljøforhold
Øens mindre olietanke er taget ud af brug. En resterer. Olieledning på tværs af havnebassin udgør en potentiel miljørisiko.

Indsats 5: Spildevand
Spildevandet fra øen skal renses. Notat herom er udarbejdet og peger bl.a. på, at en rensning kræver tankkapacitet som buffer til udjævning af spildevandsproduktionen. For at minimere behovet for tanklager er udskiftning af toiletter til lavtskyllende toiletter påbegyndt. Næste fase vil være etablering af en havledning for bortledning af spildevandet. Sidste fase vil være rensefasen.

Indsats 6: Stabil drikkevandsforsyning
Indsatsen er afsluttet, idet der nu er etableret grundvandsboring, osmoseanlæg for afsaltning af havvand og større rentvandskapacitet ved etablering af fire nye renstvandstanke. 

Indsats 7: Affaldsbortskaffelse
Sorteringen af affald fra de mange tusinde besøgende på øen er ikke tilfredsstillende. Især giver sammenblanding af flasker, dåser og plastflasker problemer. Passende løsning er endnu ikke fundet.

Indsats 8: Formidling