Pilot-naturpark

Danske Naturparker

Danske Naturparker er en mærkningsordning, der koordineres af Friluftsrådet. Naturparker er i modsætning til Nationalparker lokalt udpeget og kræver ikke særlovgivning. Naturparkernes indhold og realisering er baseret på frivillighed og aktiv involvering af interesserede borgere og organisationer.

En naturpark er et område, hvor beskyttelse og benyttelse af naturen kombineres. Med andre ord et område, hvor der både er plads til natur og mennesker, fordi benyttelsen tilrettelægges bæredygtigt, så de værdifulde landskaber og naturområder bevares. Forvaltningen af en naturpark er derfor en afvejning mellem turisme, erhverv og naturhensyn.

 

Christiansø
- en kulturhistorisk naturpark

Den 1. marts 2014 søgte Christiansø Administration Friluftsrådet om deltagelse i naturpark-konceptet som pilot-naturpark. Dette indebærer, at 7 ud af 10 kriterer for at blive Naturpark kan opfyldes.

Den 13. august 2014 godkendte Friluftsrådet Søfæstning Christiansøs optagelse som pilot-naturpark.  Pilot-parkordningen er tænkt som en hjælp til at understøtte processen frem til en fuldgyldig mærkning som Dansk Naturpark. Forsvaret deltager allerede i Naturpark Vesterhavet via ejerskabet til skyde- og øvelsesterrænet omkring Oksbøl.

 

Naturparkplan

Afgørende for optagelse i mærkningsordningen for Danske Naturparker er en godkendt naturparkplan. Naturparkplanen skal indeholde beskrivelser af følgende temaer: Natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme. Alle emnerne er meget relevante for Christiansø.

Naturparkplanen er det redskab, der skal beskrive formålet og visionerne med naturparken på længere sigt og er dermed at sammenligne med en udviklingsplan. Naturparkplanen skal dække en periode på fem år, hvilket er det samme som en mærkningsperiode under Danske Naturparker. Christiansø Administration sætter for alvor arbejdet med naturparkplanen i gang i 2015.

Hvorfor naturpark og plan?

Hvorfor er det interessant at være en del af en mærkningsordning og udarbejde en naturparkplan? Christiansø er jo både bygningsfredet, naturfredet og udpeget som Natura-2000 område, hvortil der er udarbejdet plejeplaner for naturen osv. Det nye er her, at beskyttelsen, som fredningen er udtryk for, skal ses i sammenhæng med benyttelsen - både som en velbesøgt turistattraktion og som et sted, hvor der udøves erhverv og dagligliv.