Havn

I sikker havn 

Velkommen til en af Danmarks smukkeste og mest særprægede historiske havne.

Hvert år ankommer ca. 40.000 turister i rutebåd med Christiansøfarten, mens ca. 2.000 lystsejlere lægger til med egen båd. Havnen kan anløbes i al slags vejr fra enten nord eller syd. 

Vi glæder os til at byde nye som ’gamle’ lystsejlere velkomne i havn og beder dig være opmærksom på de enkelte retningslinjer for ophold på Christiansø, der er beskrevet længere nede her på siden.  

Bemærk: Hunde og katte ikke må bringes i land. Der gælder særlige forhold for håndtering af toiletspildevand.

 

Pladsbestilling

For fartøjer under 20 tons kræves ikke pladsbestilling. Der er som regel muligt at få en plads.

For fartøjer over 20 tons skal der bestilles plads i god til før anløb. Bestilling sker hos havnefogeden.

Havnefoged T: +45 4045 2014

Havnekontor
Ligger ved broen på Christiansø-siden.
Havnefogeden træffes i havnekontoret kl. 16 - 17. 

Priser i 2018 pr. døgn/overnatning

Havneafgift per døgn efter båd-størrelse:

1-10 meter kr. 190,-
10 – 15 meter kr. 260,-
15 – 20 meter kr. 330,-
20 – 25 meter kr. 600,-
Over 25 meter kr. 850,-

For katamaran- og trimfartøjer beregnes et tillæg på 50%.

Havnebillet købes i automaten, der er placeret i havnekontorets gavl mod nord.

Havneafgift for ophold under 4 timer: Ved korte ophold betaler man kr. 10,- pr. person.

 

Toiletter, bad og vaskeri

Toiletter findes på havnen på Christiansø-siden. I den gule Magasinbygning øst for kirken er der supplerende toiletter i bygningens gavl.

Bad og vaskeri findes ved at gå ned langs stien mellem kirkegærdet og Magasinbygningen. Værdikort til bad og vaskeri kan købes i havneautomaten. Automaten modtager betalingskort.

 

Særligt for lystsejlere - retningslinjer

 • Ankring i havnen må kun finde sted med havnemyndighedens tilladelse. 
 •  Badning i havnen er ikke tilladt. 
 • Sejlads og ankring er ikke tilladt inden for en afstand af 100 m fra Græsholmen og Tat. 
 • Sejlads med en hastighed over 12 knob er ikke tilladt inden for en omkreds af 1 sømil fra Christiansø. I havnen er den maksimale hastighed 3 knob. 
 • Windsurfing er ikke tilladt. 
 • Det er kun tilladt at gå i land på Christiansø og Frederiksø. 
 • Christiansø Havn kan ikke modtage toiletspildevand. Hjælp os med at holde havmiljøet rent og aflever toiletspildevand i næste havn. 
 • Det er ikke tilladt at tanke ferskvand. Vand til dagligt forbrug kan hentes ved de offentlige vandhaner. Opvask må ikke foregå ved de offentlige vandhaner. 
 • Affald skal sorteres og kommes i de sorteringsmærkede affaldsbeholdere, der er anbragt langs kajen. Olie- og kemikalieaffald afleveres efter aftale med havnefogeden. 
 • På grund af brandfare må brug af grill ikke finde sted om bord. 
 • Efter kl. 23 skal der være ro i havneområdet. 
 • Forbud mod hunde og katte: Havnemyndigheden kan give tilladelse til, at ombordværende dyr kan luftes i snor på dertil anviste steder langs kajen. 
 

Om havnen

Havnen er øernes centrum. Uden havn, ingen fæstning. Den naturlige havn mellem Christiansø og Frederiksø er årsagen til, at Christian V valgte Ertholmene til etablering af en søfæstning i 1684.

Dramatiske begivenheder har udspillet sig i og omkring havnen gennem tiderne med både soldater og sørøvere, handelsskibe og forliser. Senere gjorde fiskerne havnen til en livlig og driftig arbejdsplads. I dag hersker der fred og idyl i den smukke og totalfredede havn omgivet af de gamle fæstningsværker og bygninger.