Christiansø Administration

Christiansø Administration er en del af Forsvarsministeriet og hører dermed direkte under staten. Tilsvarende findes ikke andre steder i landet. Christiansø Administration varetager derfor både statslige, regionale og kommunale opgaver. Bornholms Regionskommune bistår Christiansø Administration med en række opgaver.

Åbningstid

Mandag til fredag kl. 10 -12.

T: +45 5646 2013

Christiansø Administration
Christiansø 1
3760 Gudhjem

Administrator Jens Peter Koefoed: administrator@christiansoe.dk

Souschef Ejvind Povlsgaard Jensen: service@christiansoe.dk

Administrationskontor: kontor@christiansoe.dk 

Christiansø Administration - øvrige kontaktoplysninger

 

Christiansø Administration

Christiansø Administration varetager de fleste kommunale opgaver: Skole, bibliotek, sociale ydelser, hjemmehjælp, forsyning med vand, varme, el og bortskaffelse af affald, havnedrift m.m.. Myndighed for folkeregistreringer, forestår valg til folketing, EU-parlament og folkeafstemninger. Brand- og redning er også en del af opgaveområdet. Med Bornholms Regionskommune er indgået aftaler i forhold til biblioteksdrift  samt bistand i forhold til sagsbehandling på det sociale område.

Christiansø Administration  er regionsmyndighed i forhold til sundhed og læge.

Administratoren er øverste myndighed og bemyndiget til at foretage vielser.