Øgruppen Ertholmene er fredet

Alt på øerne – bygninger, natur, plante- og dyreliv – er fredet.

Derfor skal du være med til at bevare den sårbare natur og de historiske værdier ved at overholde disse regler for færdsel på øerne, mens du er her:

Færdselsregler

 • Du må ikke færdes på fæstningsmure eller stengærder.  Sten må ikke fjernes fra fæstningsmure eller stengærder.
 • Det er ikke tilladt at plukke blomster eller fjerne planter.
 • Der må ikke efterlades eller henkastes affald
 • Af hensyn til øens ynglende fugle må hunde og katte ikke bringes i land.
 • I ederfuglenes yngletid fra 1. april – 15. juni er færdsel uden for murene ikke tilladt.
 • Telte må kun opslås på udpegede teltpladser.
 • Åben ild er kun tilladt på grill-plads på havnen og på grill-plads i Kongens Have, begge Christiansø.
 • Skoleklasser: Lærere skal holde opsyn med deres elever under hele opholdet.
 • Droneflyvning er kun tilladt for dronepiloter med tilladelse fra både Christiansø Administration og Trafikstyrelsen
 • I farvandet omkring Ertholmene må der sejles max. 12 knob
 • Sejlads tættere på Tat og Græsholm end 100 m er ikke tilladt (undtagen erhvervssejlads)
 • Skoleklasser: Lærere skal følges med deres elever under hele opholdet
 • Respektér øboernes privatliv. Gå ikke ind i private hus og haver.

Læs bekendtgørelse om fredning af øgruppen Ertholmene og omliggende søterritorium her