Få stemplet dit Naturparkpas på Christiansø

Velkommen til Danmarks østligste naturpark. Her er naturen unik og du kan opleve ynglende ederfugle, lomvier og alke, sjældne planter og landets største rovdyr; gråsælen.

Få et stempel i dit Naturparkpas, når du oplever Naturpark Christiansø. Med Naturparkpasset i hånden får du en introduktion til alle naturparkerne og pilotprojektnaturparkerne, og du kan udfordre dig selv eller andre til at få flest stempler. Passet kan købes i turistinformationen.

Du finder udstyret til at stemple dit Naturparkpas fem forskellige steder i Naturpark Christiansø: 

 1. Turistinformationen – Butik Sirenhuset
 2. Store Tårn – i fyrtårnet ved naturudstillingen
 3. Lille Tårn – på 1. sal midt i salen
 4. Salteriet – inde i madpakkerummet
 5. Færgen M/F Ertholm – i gangen ved indgangen

Færdselsregler

 • I må ikke færdes på fæstningsmure eller stengærder.  Sten må ikke fjernes fra fæstningsmure eller stengærder.
 • Det er ikke tilladt at plukke blomster eller fjerne planter.
 • Der må ikke efterlades eller henkastes affald.
 • Af hensyn til øens ynglende fugle må hunde og katte ikke bringes i land.
 • I edderfuglenes yngletid 1. april – 15. juni er færdsel uden for murene ikke tilladt.
 • Telte må kun opslås på udpegede teltpladser.
 • Åben ild er kun tilladt på grillplads på havnen og på grillplads i Kongens Have, begge Christiansø.
 • Droneflyvning er kun tilladt for dronepiloter med tilladelse fra både Christiansø Administration og Trafikstyrelsen.
 • I farvandet omkring Ertholmene må der sejles maks. 12 knob.
 • Sejlads tættere på Tat og Græsholm end 100 m er ikke tilladt (undtagen erhvervssejlads).
 • Skoleklasser: Lærere skal følges med deres elever under hele opholdet.
 • Respektér øboernes privatliv. Gå ikke ind i private huse og haver.