Nyheder

MILJØUHELD PÅ CHRISTIANSØ Den 27. december 2021 konstaterede Christiansø Administration en forurening efter spild af dieselolie i generatorrummet i Driftsvagten på Christiansø. Senere viste der sig også at være dieselolie i terrænet nordvest for Driftsvagten. Dieselolien stammer fra et defekt olierør på en generator, som producerer energi til Christiansø. Samlet set vurderes oliespildet at udgøre ca. 10 m3. Der er igangsat et miljøberedskab på øen med henblik på opsamling og begrænsning forureningens spredning. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og beredskabet på Bornholm bistår med arbejdet. Spørgsmål kan rettes til chefen for Christiansø Administration Søren Thiim Andersen, 20312913