Store Tårn

Restaurering af Store Tårn

Fortid og nutid mødes i et storstilet projekt - restaureringen af Store Tårn. Projektet skal ikke bare sikre tårnet for eftertiden gennem en omfattende restaurering. Restaureringen skal også gøre Store Tårn til en spændende attraktion for øens besøgende.

Restaureringsprojektet finansieres af Realdania, Augustinus Fonden og Forsvarsministeriet. Målet er at sikre bygningsværkets bevaring for eftertiden og stille tårnet til rådighed for nutidige kunst- og kulturoplevelser. Temaet er bl.a. lys og lyd.

Restaureringen følger et skitseprojekt udarbejdet af arkitekt Mette Maegaard Nielsen. Projektet blev skudt i gang i august 2014. Det  færdigrestaurerede tårn blev genåbnet for publikum 30. juni 2017. 

 

135 år uden tag har været hårdt for Store Tårns mure, som er stærkt opfugtede. Murene skal restaureres , forfaldet bremses og frem for alt skal vandindtrængningen i murene stoppes. For at beskytte tårnet optimalt er det nødvendigt med en overdækning - et tag, som dog ikke må lukke tårnrummet fra lyset og himlen.

Løsningen er blevet en unik glasoverdækning af det ydre tårnrum, mens det indre tårnrum stadig vil være åbent mod himlen - akkurat som da tårnet blev opført i 1684.

 

Store Tårns forfald

Store Tårn er et særligt kulturhistorisk bygningsværk, der sammen med Lille Tårn på Frederiksø udgjorde forsvaret af indsejlingen til søfæstningens naturlige havn. Begge tårne er sammen med resten af fæstningsværket opført i granit og er fredede.

I år 1800 blev fyrtårnet opført mellem de to ringmure og det oprindelige tegltag erstattet af et kuplet jernbliktag. Tårnet modstod englændernes bombardement i 1808. Den ydre ringmur blev forhøjet i 1840´erne, hvorved en tilbagetrukket vægtergang forsvandt. Samtidigt fik tårnet et nyt fladt kobberbeklædt dæk som tag nede bag den øverste murkrans i gule sten.

Fæstningen blev nedlagt i 1855, og tårnet begyndte at forfalde uden funktion. Den militære kommando blev endelig nedlagt i 1863.

I 1879 var forfaldet så fremskreden, at de rådne dæk og det flade tag blev fjernet. Siden har Store Tårn været ubeskyttet uden tag, og det barske østersø-vejr har gjort sit til tårnets langsomme nedbrydning.

Bevaring gennem udvikling

I mange år er der blevet arbejdet for at restaurere Store Tårn. Flere skitser og projekter vidner om de mange initiativer. I 2009 forelå med Realdanias hjælp et nyt projektoplæg udarbejdet af arkitekt Mette Maegaard Nielsen. Dette projekt har dannet grundlag for, at der den 14. januar 2014 kunne udsendes en pressemeddelelse fra Realdania, hvor det blev oplyst, at der nu var fundet finansiering til en gennemgribende restaurering af Store Tårn. Kodeordet for restaureringsprojeket er: Bevaring gennem udvikling.

Af restatureringens budget på 30 mill. kr. finansieres 15 mill. kr. af Realdania, 2 mill. kr af Augustinus Fonden og 13 mill. kr. af Forsvarsministeriet. 

 

Hoveddisponering

Tårnet opdeles som oprindeligt i et åbent rum og et overdækket rum. Tårngården i midten fastholdes som uderum, mens rummet mellem indre og ydre ringmur overdækkes med et glastag med fald mod tårnets indre ringmur. Glastaget kan ikke ses udefra.

Det overdækkede rum forsynes med et dæk i 1. etage, med:

  • en rundgang for publikum i kanonportenes 3. etage,
  • en gangbro til fyrtårnet og
  • trapper til at forbinde det hele.
  • Fyrtånet indgår med sine egne rum. 

 

Materialevalg - formgivning 

Nye bygningsdele skal stå stramt og enkelt, som præcise former mod de gamle, rå og ru mure, der igen står som præcise former mod klippen. Det er vigtigt, at råheden, det karske, holdes i hævd. Det nye lag skal være enkelt, flot og minimalistisk, beskytte og formidle, men ikke overskygge tårnet. Der skal anvendes så få nye materialer som muligt: Udstøbt beton, træ, mørkt stål og glas. 

Bæredygtighed 

Bæredygtighed indgår også som en væsentlig parameter i projekteringen. Derfor skal også de nye tilføjelser udformes, så de vil kunne tilpasses skiftende funktioner og ikke være snævert skræddersyet til et bestemt formål. Det hele skal udføres: ROBUST - HOLDBART - ENKELT.