Havn

I sikker havn

Velkommen til en af Danmarks smukkeste og mest særprægede historiske havne.

Hvert år ankommer ca. 40.000 turister i rutebåd med Christiansøfarten, mens ca. 2.000 lystsejlere lægger til med egen båd. Havnen kan anløbes i al slags vejr fra enten nord eller syd. 

Vi glæder os til at byde nye som ’gamle’ lystsejlere velkomne i havn og beder jer være opmærksom på de enkle retningslinjer for ophold på Christiansø, der er beskrevet længere nede her på siden.  

Bemærk:
Hunde og katte må ikke bringes i land uden aftale.
Der gælder særlige forhold for håndtering af toiletspildevand.

Pladsbestilling

For fartøjer under 20 tons kræves ikke pladsbestilling. Der er som regel muligt at få en plads.

For fartøjer over 20 tons skal der bestilles plads i god til før anløb. Bestilling sker hos havnefogeden.

KONTAKT HAVNEFOGED

Havnekontor

Ligger ved broen på Christiansø-siden.
Havnefogeden træffes i havnekontoret kl. 16 – 17. 

Priser i 2024 pr. døgn/overnatning

Havneafgift pr. døgn efter bådstørrelse:

1-10 meter: 195 kr.
10 – 15 meter: 270 kr.
15 – 20 meter: 345 kr.
20 – 25 meter: 620 kr.
Over 25 meter: 880 kr.

For katamaran- og trimfartøjer beregnes et tillæg på 50%.

Havneafgiften betales med et betalingskort i øens onlineløsning på www.tallyweb.dk/christiansoe/home

OBS! Betalingskortet skal kunne anvendes til internethandel.

Havneafgift for ophold under 4 timer: Ved korte ophold betaler man 10 kr. pr. person.

Toiletter, bad og vaskeri

Toiletter findes på havnen på Christiansø-siden.

I den gule magasinbygning øst for kirken findes supplerende toiletter samt bad og vaskeri.

Adgang til bad og vaskeri købes i øens onlineløsning på www.tallyweb.dk/christiansoe/home

OBS! Betalingskortet skal kunne anvendes til internethandel.

Ordensregler

 • Ankring i havnen må kun finde sted med havnemyndighedens tilladelse. 
 •  Badning i havnen er ikke tilladt.
 • Sejlads og ankring er ikke tilladt inden for en afstand af 100 m fra Græsholm og Tat. 
 • Sejlads med en hastighed over 12 knob er ikke tilladt inden for en omkreds af 1 sømil fra Christiansø. I havnen er den maksimale hastighed 3 knob. 
 • Windsurfing er ikke tilladt. 
 • Det er kun tilladt at gå i land på Christiansø og Frederiksø. 
 • Christiansø Havn kan ikke modtage toiletspildevand. Hjælp os med at holde havmiljøet rent, og aflevér toiletspildevand i næste havn. 
 • Det er ikke tilladt at tanke ferskvand. Vand til dagligt forbrug kan hentes ved de offentlige vandhaner. Opvask må ikke foregå ved de offentlige vandhaner.
 • Affald skal sorteres og kommes i de sorteringsmærkede affaldsbeholdere, der er anbragt langs kajen på Christiansø. Olie- og kemikalieaffald afleveres efter aftale med havnefogeden. 
 • På grund af brandfare må brug af grill ikke finde sted om bord. 
 • Efter kl. 23 skal der være ro i havneområdet. 
 • Det er forbudt at gå i land med hunde og katte, men havnemyndigheden kan give tilladelse til, at ombordværende dyr kan luftes i snor på dertil anviste steder langs kajen. 

Om havnen

Havnen er øernes centrum. Uden havn, ingen fæstning. Den naturlige havn mellem Christiansø og Frederiksø er årsagen til, at Christian V valgte Ertholmene til etablering af en søfæstning i 1684.

Dramatiske begivenheder har udspillet sig i og omkring havnen gennem tiderne med både soldater og sørøvere, handelsskibe og forliser. Senere gjorde fiskerne havnen til en livlig og driftig arbejdsplads. I dag hersker der fred og idyl i den smukke og totalfredede havn omgivet af de gamle fæstningsværker og bygninger.

Skoleskibet Georg Stage er en fast gæst i havnen 1-2 gange årligt