1815-55: Fæstningens nedlæggelse

I 1814 tabte Danmark krigen, mistede Norge og blev reduceret til en lilleputstat. Til gengæld begyndte en kulturel opblomstringsperiode, der kendes som den danske guldalder.

Søfæstningen i 1. halvdel af 1800-tallet

Den danske enevælde holdt dog stadig et fast greb om magten. I 1826 blev livstidsfangen dr. Dampe sendt til Christiansø. Han var dømt for forsøg på med vold at omstyrte den danske enevælde, som slog hårdt ned på den revolutionære fantast. I 15 lange år sad Dampe i sit ensomme fangenskab på Christiansø. Han opnåede en vis martyrstatus på grund af sit lange fangenskab. Var Dampe blevet straffet mildere, havde han næppe været kendt i dag. I de 15 år, han sad på Christiansø, prøvede han flere gange forgæves at flygte. Dog fik han et godt forhold til flere af fæstningens beboere.

I 1831 blev Frederiksø omdannet til karantænestation, fordi den asiatiske kolera hærgede i Rusland. Kolerakirkegården fra dengang findes stadigvæk som en uberørt mark langs fæstningsstien 50 m nord for fængslet.
Broen mellem de to øer blev sløjfet, og Frederiksø var herefter lukket land for alle andre end de skibe, der skulle desinficeres inden rejsen videre gennem dansk farvand.

Fæstningsbyggeriet fortsatte gennem hele perioden på øerne, men nåede aldrig at blive helt færdiggjort. Den teknologiske udvikling overhalede byggeriet, og de massive stenmure, bygget uden mørtel, kunne ikke stå sig mod de dampskibe og det nye kraftige artilleri, som man så anvendt under treårskrigen 1848-50.

Samtidig faldt den danske enevælde. Den nye folkevalgte regering vurderede, at det ville koste for meget at bygge fæstningen om set i forhold til den begrænsede sømilitære nytte, man havde af den lille havn på øerne. I 1855 blev Christiansø nedlagt som fæstning. Soldaterne fik dog lov at slå sig ned på øerne som fiskere.


Dr. Dampe: fantast eller frihedskæmper?

Af de mange fanger og forviste, der har siddet på Christiansø, er dr. Jacob Jacobsen Dampe den mest berømte. Dr. Dampe forsøgte i 1820 at danne en forening, der skulle omstyrte den danske enevælde med vold. Ved foreningens stiftende møde blev Dampe og hans eneste tilhænger – en smedemester ved navn Jørgensen – anholdt af politiagenter.

Dr. Jacob Jacobsen Dampe

Den danske enevælde var særdeles autoritær og slog hårdt ned på selv de mindste trusler. Dampe og Jørgensen blev tiltalt for højforræderi og majestætsforbrydelse og dømt til halshugning. De drakoniske domme blev dog kort efter omstødt til fængsel på livstid. Et nyt ”superfængsel” blev i den anledning opført på Christiansø til de to fanger. Dampe sad i alt i 15 år på Christiansø, mens Jørgensen sad der i 11 år, før kongemagten forbarmede sig og løslod de to stakler.

En række skribenter har i eftertiden forsøgt at gøre dr. Dampe til en frihedshelt og en martyr for en fri forfatning. Faghistorikernes dom er dog en anden: Dampe var nok mest af alt en lidt forvirret mand, som på trods af en høj intelligens ikke forstod at agere i det politiske miljø, han levede i. Sikkert er det, at enevælden overreagerede ved at sende den i virkeligheden relativt harmløse Dampe så lang tid i fængsel på Christiansø. Derved blev dr. Dampe ”Martyr for Enevældens Spøgelsesfrygt”, som det hed i en nekrolog over ham fra 1867. Havde Dampe modtaget en mild dom for sit oprørsforsøg, havde de færreste nok kendt til ham i dag, men på grund af det lange fængselsophold på Christiansø blev myten om dr. Dampe skabt.


Johan Curdts’ Christiansø

I 1822 lavede fæstningens læge Johan Curdts en beskrivelse af de 356 personer, der dengang levede på øerne. Skal man tro lægen, boede der mange sørgelige skæbner og hårdt plagede eksistenser på fæstningen i starten af 1800-tallet, heriblandt et betragteligt antal handicappede og krøblinger. Her kan du møde et par stykker af dem:

  1. ”Margrethe Valentin 23 år gammel: Taler og hører, men har fra fødslen af været aldeles vanvittig”
  2. ”Morten Nilsen Holms søn, Morten, 16 år gammel: Er vel ved forstands brug, men af legeme vanskabt. Han er 41 ½ tomme (1m og 8cm) høj, har et stort hoved med langt fra hinanden stående skæve øjne, har en grov stemme og står i flere henseender langt under dyrene.”
  3. ”Peder Nielsen 19 år gammel: Er fra sin tidligste ungdom vanvittig, kan vel høre, men ikke tale. Han er menneskesky og opholder sig helst iblandt kreaturer, hvis selskab synes ham meget behageligt. Moderen formår ikke at holde ham til renlighed. Urin og ekskrementer går uvilkårligen fra ham og af den årsag bærer han fruentimmerklæder. Moderen står i den urokkelige overtroiske mening, at hendes spæde barn for 19 år siden blev hende frataget af de underjordiske, og at af disse blev anførte Peter Nielsen lagt i stedet for.”
  4. ”Nils Mogensen 14 år gammel: Er ved fuldkommen forstandsbrug, men er født med 2 langt bagudstående hofter, som forvolder ham, formedelst forover hængende overkrop, en vaklende gang. Han er liden af vækst, har ingen kræfter og en slet ansigtsfarve.”

Margrethe Valentin, Morten Holm, Peder Nielsen og Niels Morgensen boede sandsynligvis i gaden på Frederiksø, hvor fæstningens fattigste folk boede.