Kirke

Besøg Christiansø Kirke i øens gamle, smukt renoverede våbensmedje. Døren står normalt åben i sommerhalvåret, så du kan komme ind i kirkens vindfang. Her kan du se kirken indvendigt gennem to glasdøre. Søndage op til og under gudstjeneste er døren lukket.

Se kirken indefra på Google Streetview

Gudstjeneste afholdes ca. to gange om måneden med præst fra Bornholm. Se kommende gudstjenester på sognets hjemmeside.

Den 13. april 2008 blev kirken genindviet efter en omfattende restaurering, der blev muliggjort af en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal. I den forbindelse blev også den gamle døbefont i træ restaureret og kirkens lysekrone istandsat og genophængt. Lysekronen er oprindelig skænket til kirken i 1905 af kommende dronning Alexandrine.

Om kirken

Kirkebygningen er oprindeligt bygget som våbensmedje i 1811-13. Dette er forklaringen på, at den vender nord-syd og ikke som andre kirker øst-vest. Bygningen blev taget i brug som kirke i 1821. Indtil da havde kirken holdt til i et trangt og mørkt lokale i Store Tårn.

Christiansø Kirke blev ombygget og udvidet i 1852. Ved den lejlighed fik kirken sit orgel, bygget af Frederik Hoffmann Ramus og skænket af Frederik VII under et besøg på øen året før.

Klokketårnet i Bornholmsk stil blev tilføjet ved en modernisering i 1928.

 I 2008 blev kirken genindviet efter en omfattende renovering.