Kirkegård

Ind ad den grønne låge

Kirkegården er højt beliggende og findes nogle hundrede meter syd for kirken på Christiansø. Kirkegården er omkranset af stenmure, og der er adgang gennem en grønmalet kirkegårdslåge.

Kirkegården er stadig i brug, og der foretages både urnebegravelser og kistebegraveler. Gravenes fredningstid er 30 år – 5 år længere end mange andre steder i landet. Det skyldes det tørre klima.

På kirkegården findes mindeplader fra en række af datidens øverstbefalende, gravsten fra sløjfede grave og både ældre og nyere gravsteder.

Kirkegården som helhed passes af Christiansø Administration. De enkelte gravsteder passes af familierne selv eller Christiansø Administration. Det er øens grøn mand (gartner), som har det daglige ansvar.

Her kan du læse gældende vedtægter og takster for kirkegården:

Vedtægter for Christiansø Kirkegård

Takstblad for Christiansø Kirke og kirkegård