Grøn Christiansø

CHRISTIANSØ ER BLEVET NATURPARK

Forsvarsministeriet har fastlagt en række grønne strategier
for klima, energi, natur og miljø for sine aktiviteter,
herunder også for Christiansø. Dertil kommer, at øgruppen
er omfattet af massive bygnings- og naturfredninger
og er udpeget som NATURA 2000-område.

Christiansø er således et af de mest naturbeskyttede og
fredede steder i Danmark, og Forsvarsministeriet arbejder
for mere grønne løsninger for stedet.

Vedvarende energi er målet.

I dag får beboerne og de mange tusinde gæster el og varme fra øens eget kraftvarmeværk. Kraftvarmeværket, som er beliggende i ”Vagten” ved siden af kirken, drives af diesel, hvilket jo ikke lever op til de politiske målsætninger om et fossilfrit Danmark.

En af øens 3 gamle dieselmotorer i elværket

Det er målet at omstille energiforsyningen fra brug af fossilt brændstof til en mere selvforsynende energiløsning.
Fredninger og naturbeskyttelse gør det dog til en udfordring at finde en løsning.

Vue ud over havet nordvest for Ertholmene


Vand – ikke en selvfølge

Drikkevand er ikke en selvfølge på Christiansø. Tidligere bestod vandforsyningen udelukkende af overfladevand fra de mange vandbassiner og damme på Frederiksø og Christiansø. Vandet var dengang mere brunt end klart og havde bismag, og det var nødvendigt at rense det og tilsætte klor for at gøre det drikkeligt.

I meget tørre somre kunne bassinerne desuden udtørre, og drikkevand måtte sejles fra Bornholm. Til toiletter m.m. blev der derfor brugt havvand for at spare på det ferske vand.

Osmose-vandværket på havnen

Nu er drikkevandsforsyningen moderniseret, og vandet er en blanding af afsaltet havvand fra Østersøen (ca. 80 %) og vand fra boringer på Christiansø (ca. 20 %). Afsaltningen af havvand sker i et osmoseanlæg på havnen, hvorfra vandet ledes over vandværket (ombygget i 2013), beliggende centralt på Christiansø, hvor det blandes med vandet fra boringerne.

I dag er øerne 100 % selvforsynende med frisk og klart
drikkevand, og når man har været på Christiansø, kan
man med fuld ret sige, at man har drukket af Østersøen.

Store Brønd/Guds Forsyn, øens største vandbassin. Her ligger vandværket.

Ertholmene har sin egen drift- og plejeplan for de grønne arealer. Læs den her