De to tårne

Store Tårn

Ertholmenes markante vartegn – Store Tårn på Christiansø og Lille Tårn på Frederiksø – blev bygget som søfæstningens centrale forsvarsværker, men i dag fungerer de som museer.

Store Tårn med det indbyggede fyrtårn fra 1800 er blevet gennemgribende renoveret i 2014-2018. Tårnet er blevet lukket med et spektakulært og smukt glastag, som har medvirket til at skabe et unikt arkitektonisk rum, der danner rammen om faste historiske udstillinger og naturudstillinger samt skiftende kunstudstillinger og installationer. Den flotte digitale animation af englændernes angreb på Christiansø i 1808 kan varmt anbefales for både børn og voksne. Og så må man ikke gå glip af den utrolige 360 graders udsigt over hele øgruppen fra Store Tårns øverste udvendige rundgang

Læs mere om Store Tårns renovering hos Realdania


Lille Tårn

Lille Tårn fremstår i dag, som det så ud på fæstningstiden, og danner rammen om et lokalt og rustikt museum med en militærhistorisk og lokalhistorisk udstilling. Alene den smukke model af søfæstningen anno 1850 på øverste dæk er et besøg værd.

Et besøg i begge tårne er en helstøbt oplevelse.

HVOR KØBER MAN BILLETTER?

Store Tårns forfald og renovering

Store Tårn er et særligt kulturhistorisk bygningsværk, der sammen med Lille Tårn på Frederiksø udgjorde forsvaret af indsejlingen til søfæstningens naturlige havn. Store Tårn er ligesom Lille Tårn og resten af fæstningsværket opført i granit og fredet.

I år 1800 blev fyrtårnet opført mellem de to ringmure og det oprindelige tegltag erstattet af et kuplet jernbliktag. Tårnet modstod englændernes bombardement i 1808. Den ydre ringmur blev forhøjet i 1840’erne, hvorved en tilbagetrukket vægtergang forsvandt. Samtidig fik tårnet et nyt fladt kobberbeklædt dæk som tag nede bag den øverste murkrans i gule sten.

Fæstningen blev nedlagt i 1855, og uden funktion begyndte tårnet at forfalde. Den militære kommando blev endeligt nedlagt i 1863.

I 1879 var forfaldet så fremskredent, at de rådne dæk og det flade tag blev fjernet. Siden har Store Tårn været ubeskyttet uden tag, og det barske østersøvejr har gjort sit til tårnets langsomme nedbrydning.

Bevaring gennem udvikling

I mange år blev der arbejdet for at restaurere Store Tårn. Flere skitser og projekter vidner om de mange initiativer. I 2009 forelå med Realdanias hjælp et nyt projektoplæg udarbejdet af arkitekt Mette Maegaard Nielsen. Dette projekt dannede grundlag for, at der den 14. januar 2014 kunne udsendes en pressemeddelelse fra Realdania, hvori det blev oplyst, at der nu var fundet finansiering til en gennemgribende restaurering af Store Tårn. Kodeordet for restaureringsprojektet var: Bevaring gennem udvikling.

Til restaureringen blev afsat 30 mio. kr., som blev finansieret med 15 mio. kr. af Realdania, 2 mio. kr af Augustinus Fonden og 13 mio. kr. af Forsvarsministeriet.  Restaureringen blev endeligt tilendebragt i 2019 og holdt sig indenfor det budgetterede.


Hoveddisponering

Tårnet er som oprindeligt opdelt i et åbent rum og et overdækket rum. Tårngården i midten er fastholdt som uderum, mens rummet mellem indre og ydre ringmur er blevet overdækket med et glastag med fald mod tårnets indre ringmur. Glastaget kan ikke ses udefra.

Det overdækkede rum er forsynet med et dæk i 1. etage, med:

  • en rundgang for publikum i kanonportenes 3. etage
  • en gangbro til fyrtårnet
  • trapper til at forbinde det hele
  • Fyrtårnet indgår med sine egne rum

Materialevalg – formgivning 

Nye bygningsdele står stramt og enkelt, som præcise former mod de gamle, rå og ru mure, der igen står som præcise former mod klippen. Det var vigtigt, at råheden, det karske, blev holdt i hævd. Uden at overskygge formidler og beskytter de nye lag tårnet enkelt, flot og minimalistisk. Der er anvendt så få nye materialer som muligt: Udstøbt beton, træ, mørkt stål og glas. 

Bæredygtighed 

Bæredygtighed er også indgået som en væsentlig parameter i projekteringen. Derfor er også de nye tilføjelser udformet, så de vil kunne tilpasses skiftende funktioner og er ikke snævert skræddersyet til et bestemt formål. Det hele er udført: ROBUST – HOLDBART – ENKELT.