På egen hånd

Christiansø rundt

Efter ankomst med båden: Gå mod nord på kajen og drej til højre op ad stentrappen. Den høje gule bygning til højre blev bygget som Kommandantens bolig, men en er i dag en moderne kro. Hvis man fortsætter mod syd, vil man stå foran øens købmand. Den gule bygning med det store tag, som er bygget sammen med den, var engang hovedvagt og er i dag bibliotek.

Hvide Hus

Næste i rækken er Hvide Hus, som huser øens administrationskontor og er bolig for øens administrator, som er den øverste autoritet på øen. Ved siden af Hvide Hus ligger 101-trappen, som går op til det centrale Christiansø forbi Bella Vista, der engang var bryggeri. I den lave gule bygning til højre for Bella Vista finder man Butik Lighuset, som tillige er øens turistinformation.
Hvis man i stedet fortsætter mod syd, vil man gå ind ad øens eneste rigtige gade helt enkelt kaldet Gaden, hvor soldaterne engang boede. I dag bruges bygningerne hovedsageligt som lejligheder for dem, som bor og arbejder på øen. Her bor hovedparten af øens beboere.

Gaden på Christiansø

For enden af Gaden, ved siden af 2 sals bygningen Gamle Kro, er der et lille træskur kaldet Palivaren. Det var oprindeligt placeret i havnen og blev brugt til parlamentering og som karantæneforanstaltning for ankommende skibe. Senere blev det flyttet og fungerer i dag som udstillingssted for forskellige kunstnere.

Gå forbi legepladsen og frem til Suensons brønd, en af øens mange vandreservoirer. Længere oppe ligger Kongens, Coucherons og Dronningen Bastioner og så længere fremme Hoffmans Port. Her kan man imponeres af, hvor omfattende fæstningsværkerne egentlig er, og fornemme historiens vingeslag. Alt, hvad man kan se, blev bygget med håndkraft.

Mod sydøst ude i havet kan man se Østerskær, som er Danmarks østligste geografiske punkt. Hvis man fortsætter med at gå langs murene videre mod nord frem gennem Kildendals Port og drejer til højre ad vejen, vil man have Kongens Have til venstre bag den høje mur. Følger man vejen, kommer man til teltpladsen på Hertugindens Bastion, skolen og fodboldbanen. På klipperne bagved den på det nordøstligste hjørne af øen ligger et sted kaldet Verdens Ende.

Følg murene mod vest og passér Rantzaus og Gyldenløves Bastioner, hvorfra der er udsigt mod nordvest til øerne Græsholm, hvor et stor antal fugle opholder sig i ynglesæsonen,og Tat med det lille fyrtårn og et stort antal hvilende sæler.
Følger man stien langs murene tilbage til havnen, vil man snart komme tilbage til stedet, hvor man startede.

Tag til sidst turen op ad trappen forbi kroen med den kendte terrasse Flisen til Store Tårn, som dominerer Christiansø med sin centrale placering og imponerende størrelse. Store Tårn er blevet nænsomt restaureret og indeholder moderne historiske, kunstneriske og ornitologiske udstillinger. Oplev det indbyggede fyrtårn og det smukke glastag med det imponerende lysindfald. Slut turen af med at gå ud på den udvendige rundgang øverst i Store Tårn, og få et fantastisk 360 grader vue ud over hele øgruppen og Østersøen.

Udsigt fra Store Tårn

Frederiksø rundt

Efter ankomst med båden: Gå over broen og ned langs de sorte kanonbådsskure. Kanonbådene, som i sin tid blev opbevaret her, var store robåde udstyret med en kanon, hvis formål var at jagte britiske skibe under englandskrigene 1807-14.

For enden af skurene ligger øens kendte fiskeproducent Ruths Kryddersild, hvor man kan købe velsmagende marinerede sild i 3 varianter lavet efter en gammel traditionel opskrift. Drej til højre efter Ruths Kryddersild og gå op ad bakken. Herfra kan man se et rødmalet hus, som i fæstningstiden var bødlens hus, og som er huset, hvor den kendte lokale maler Henning Køie boede og døde.


Den store gule bygning var Danmarks første fængsel til politiske fanger bygget i 1825. Man kan gå ind og se, hvor dr. Dampe, den sidste danske politiske fange, tilbragte sit fangenskab i den lille celle.
Mod nord ligger en lang gul bygning, som er det gamle hospital. Følg nu stien til venstre langs fæstningsmuren. Længere mod nord kan øen Græsholm ses, en ø som er helt overladt til fuglelivet. Der er en endnu bedre udsigt til øen fra Lille Tårn, som ligger på den nordligste del af Frederiksø. Tårnet blev engang brugt til at overvåge strædet mellem Frederiksø og Græsholm, men blev også brugt som hospital for fæstningens soldater. I dag er tårnet museum, som formidler øens historie og naturliv. Et besøg i det lille museum kan meget anbefales.


På vej tilbage til broen ligger centralt placeret en bygning, der kaldes Månen, som fungerer som forsamlingshus for koncerter, baller, udstillinger, skolekomedier og andre sociale arrangementer.
Syd for Månen er der en smal gade mellem to rækker huse kaldet Harkestræde. Den rummer hovedparten af indbyggerne på Frederiksø, traditionelt typisk tidligere fiskerfamilier.