TURISME

29-30. maj 2018 blev der gennemført et turismeseminar på Christiansø med 30-40 deltagere, som omfattede et stort antal turismeaktører fra og omkring Christiansø, eksterne personer med viden og ekspertise indenfor oplevelsesøkonomi og turisme, samt lokale ø- og hytteboere.

Turismeseminaret var rammesat af Christiansø Administration og faciliteret af INVIO, og seminaret skulle bidrage til udviklingen af turismen med dette overordnede formål:

” At bevare og udvikle det levende samfund på Christiansø”

En af konklusionerne ved seminarets afslutning var, at der skulle udarbejdes en 5-årig turismestrategi for Christiansø, som skulle samle op på og videreføre arbejdet fra turismeseminaret.
Den 5-årige turismestrategi blev udarbejdet i 2018 af Christiansø Administration blandt andet under inddragelse af Forsvarsministeriet.

TURISMESTRATEGI 2019-23 FOR CHRISTIANSØ

Fra 2018 blev Hans Ole Matthiesen,som er tidligere museumsinspektør fra Kongernes Jelling, hyret ind som turismekoordinator for virke som fødselshjælper til og tovholder på turismestrategien.

Hans Ole Matthiesen

Der er opsat følgende mål i turisemestrategien:

  • Mål 1a: Frem mod 2021 skal antallet af gæster forøges med 6.000 (til 46.000), hvoraf 80% (5000) tiltrækkes i skuldersæsonen,
  • Mål 1b: I 2023 skal antallet af gæster være forøget med yderligere 4.000 (til 50.000), hvoraf de 80% (8.000) tiltrækkes i skuldersæsonen,
  • Mål 2: I 2023 er der skabt 5 nye selvkørende jobfunktioner i turisterhvervet (oplevelser),
  • Mål 3: I 2023 udgør de folkeregistrerede øboere mere end 100, og
  • Mål 4: I 2023 skal antallet af elever fra overnattende skoler udgøre mere end 1000 elever.
  • Mål 5 (tilføjet 2020): I 2023 skal lokale guider have rundvisninger med mindst 3500 gæster, heraf mindst 200 fremmedsprogede
Etablering af et lokalt guidekorps er et resultat af turismestrategien.
Med skiltet står Louise Pescettini, som fra 2020 er øens nye naturvejleder, hvilket også er en udløber af turismestrategien.

Christiansø Administration er ansvarlig for implementering af turismestrategien. Indhold og indsatser evalueres og justeres løbende i samråd med en særlig nedsat følgegruppe og i forbindelse med møder i ørådet.