Ørådet

Ertholmene ejes af Staten og administreres af Forsvarsministeriet.
Øgruppen hører ikke under den kommunale inddeling, så øboerne stemmer ikke til kommunalvalg, men kun til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

Forsvarsministeriet har ansat en administrator til at varetage daglig ledelse og drift, og han er øverste myndighed på øen.
Der er dog etableret et Kontakt- og Udviklingsøråd – i daglig tale Ørådet – med en af Forsvarsministeriet udpeget formand og 4 medlemmer, der er valgt blandt øens beboere.

Rådets rolle er at:

 • medvirke til at sikre og udvikle et velfungerende og bæredygtigt øsamfund.
 • bidrage til god og gensidig information.
 • give beboerne mulighed for medindflydelse og medbestemmelse.
 • være bidragyder og inspirator for øens udvikling som attraktion og naturpark.
 • være det dialogforum, hvor beslutninger og nye ideer kan drøftes og udvikles.

Se vedtægter for ørådet her

Læs Udviklingsplan for Christiansø 2023-2030

Ørådets sammensætning

 • Vibeke Møller Jensen (formand)
 • Anne Marie Koefoed (næstformand, beboerrepræsentant)
 • Erik Christensen (beboerrepræsentant)
 • Peter Klerens Karmark (beboerrepræsentant)
 • Malene Anna Anker Schlott Nielsen (beboerrepræsentant)
 • Søren Thiim Andersen (administrator, chef for Christiansø Administration)
 • Christian Bøgelund Christiansen (souschef for Christiansø Administration)

Se referater fra ørådsmøder her